تاریخچه

 

 فعالیت گروه‌های آموزشی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر از سال 1378 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته شهرسازی  و در سال 1379 در مقطع کارشناسی معماری، در مجموعۀ پردیس کرج آغاز شد و پس از اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در سال 1378 دانشکده معماری و شهرسازی در فضایی به مساحت 2600 متر مربع تاسیس شد و در سال 1379 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته معماری فعالیت خود را در دو گروه شهرسازی و معماری گسترش داد. با توسعه دانشکده، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد معماری در سال 1383 و کارشناسی ارشد معماری‌داخلی در سال 1384 آغاز گردید. دورۀ کارشناسی ارشد معماری‌داخلی برای اولین بار در کشور با کمک و همراهی متخصصین داخلی و بنام رشته در این دانشکده راه‌اندازی شد. همچنین در سال 1384رشته شهرسازی به مهندسی شهرسازی ارتقاء یافت و در ادامه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته برنامه‌ریزی‌شهری در سال 1386 آغاز گردید. در سال 1389رشته کارشناسی‌ارشد طراحی‌شهری و در سال1391رشته کارشناسی‌ارشد انرژی و معماری ومدیریت پروژه ساخت اقدام به پذیرش دانشجو نمود و در همین سال دوره دکتری تخصصی رشته شهرسازی نیز تاسیس گردید و در سال 1392 دوره دکتری تخصصی رشته معماری  نیز تاسیس شد.

در حال حاضر این دانشکده با پیشینۀ 18 سال فعالیت آموزشی و پژوهشی دارای 34 نفر عضو هیات‌علمی است که از این تعداد، 2 نفر استاد تمام، 8 نفر دانشیار، 20 نفر استادیار و 3 نفر مربی در 2 سایت  کرج  و تهران (باغ‌ملی)، فعال هستند. همچنین 2 نفر از اعضای هیات‌علمی گروه شهرسازی،  به مقام بازنشستگی نائل شده‌اند .

این دانشکده در سایت کرج با تعداد 11 آتلیه و کارگاه تخصصی، 6 کلاس درس، سالن اجتماعات، کتابخانۀ تخصصی، و سوله شامل (3 آزمایشگاه تحقیقاتی و 3 آتلیه کارگاهی) و در سایت باغ ملی تعداد 3 کلاس درس، 2 آتلیه تخصصی و مرکز اسناد فعال است. در حال حاضر کلیه کلاسهای مقطع کارشناسی در کرج و کلاسهای مقطع کارشناسی‌ارشد  و دکتری در سایت باغ‌ملی  برگزار می‌گردد.