۱- امکانات آموزشی و پژوهشی و تجهیزات آزمایشگاهی

 

آزمایشگاه دارای ۳ دستگاه نورسنج، یک دستگاه سرعت‌سنج باد، یک دستگاه حرارت‌سنج، یک دستگاه سنجش دمای تابشی، همراه با دیتالاگرهای مربوطه و تجهیزات سنجش فشار و دبی آب است.