۲-نوع خدمات آزمایشگاهی در حال ارایه به تفکیک

 

- آموزشی

ردیف

نام رشته

نام گروه

مقطع

نام واحد درسی

کاملا آزمایشگاهی

وابسته به فعالیت آزمایشگاهی

1

طراحی شهری

شهرسازی

کارشناسی ارشد

کارگاه‌های طراحی شهری

 

 •  

2

طراحی شهری

شهرسازی

کارشناسی ارشد

شکل‌شناسی شهری

 

 •  

3

طراحی شهری

شهرسازی

کارشناسی ارشد

شناخت ‌و‌تحلیل فرم‌ فضای ‌شهری

 

 •  

4

مهندسی‌شهرسازی

شهرسازی

کارشناسی

طرح 5 شهرسازی

 

 •  

5

مهندسی‌شهرسازی

شهرسازی

کارشناسی

شناخت ‌فضای شهری

 

 •  


 

 

 

 

 

 

 

 

- پژوهشی

1- پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

  • اصول طراحی محله کم‌کربن (دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) ( دانشگاه هنر )
  • راهنمای طراحی بافت مسکونی مبنی بر گونه‌شناسی بافت دوره پهلوی دوم (دانشگاه هنر)
  • اصول فرم محلات انرژی کارا (دانشگاه آزاد) 

2- طرح پژوهشی خرد کاربست رویکرد فرم بنیاد در طرح‌های آماده‌سازی زمین (در حال انجام)

3- ترجمه کتاب «مقدمه‌ای بر مرفولوژی شهری» (در شُرُف اتمام)

4- شرکت در کنفرانس بین‌المللی، داخلی و ملـی

  • ارزیابی بافت ارگانیک محله تجریش مبنی بر اصول فرم محلات شهری کم کربن کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، آذر 1396- تبریز
  • بازشناسی اصول و ملاحضات کالبدی عملکردی در شکل‌گیری محله‌های کم‌کربن، چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایداری و تاب‌آوری از آرمان تا واقعیت، 30 اردیبهشت 1396 دانشگاه آزاد قزوین