۲-نوع خدمات آزمایشگاهی در حال ارایه به تفکیک

 

- آموزشی

ردیف

نام رشته

نام گروه

مقطع

نام واحد درسی

کاملاً آزمایشگاهی

وابسته به فعالیت آزمایشگاهی

1

معماری

معماری

کارشناسی

ساختمان 2

-

  •  

2

معماری

معماری

کارشناسی

طراحی فنـی

-

  •  

3

معماری داخلی

معماری

کارشناسی

فرم و فضا

-

  •  

4

معماری داخلی

معماری

کارشناسی

اصول فنی ساختمان 2

-

  •  

5

معماری داخلی

معماری

کارشناسی

عناصر مدولار و پیش‌ساخته

-

  •  

6

معماری

معماری

کارشناسی ارشد

روش‌های پیشرفته ساخت

-

  •  

7

معماری داخلی

معماری

کارشناسی ارشد

فناوری‌های معماری داخلی

-

  •  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- پژوهشی
 
الف - دو پژوهش در قالب رساله دکترای معماری با موضوعات مرتبط با آزمایشگاه جامع علوم کاربردی

ب-  پایان‌نامه کارشناسی ارشد (یک دانشجو)