۱. درباره آزمایشگاه

 

اهداف و مأموریت‌ها

 • بهره‌گیری از دانش واقعیت مجازی و فناوری‌های نوین به‌منظور توسعه روش‌های جدید کیفی و کمی در مطالعات طراحی شهری و معماری؛
 • سنجش، آزمون و تحلیل تأثیرات طرح‌های پیشنهادی و یا ساختارها و عناصر موجود برروی ناظران و عابران، از طریق شبه‌آزمون‌ها؛
 • بالاتر بردن کنترل متغیرهای دخیل در مطالعه و تقلید حداکثری از شرایط حقیقی؛
 • ترکیب مدل‌سازی‌های شهودی و تجربی مبتنی‌بر شبه‌آزمون‌های دیجیتال سه‌بعدی با مطالعات کیفی-کمی گذشته؛
 • توسعه بسترهای جدید آموزش طراحی شهری و معماری مبتنی‌بر فناوری‌های مدرن؛
 • فراهم کردن بستری برای خلق راه‌حل‌های طراحی خلاقانه‌تر و متناسب‌تر با نیازهای طراحان؛
 • فراهم کردن امکان طراحی شهودی با سرعت بالا و هزینه اندک.

 

چشم‌انداز

 • آشنایی محققان فعال در رشته‌های معماری و شهرسازی با تحقیقات کاربردی واقعیت مجازی و برقراری زمینه مؤثر ارتباط با صنعت؛
 • خلق سطوح بالایی از غوطه‌وری در یک مدل واقعیت مجازی شهری و همچنین شبیه‌سازی بهتر حرکات ناظر که خود می‌تواند تا حد زیادی در مطالعات طراحی شهری مورد استفاده قرار گیرد؛
 • آفرینش تجسم‌بخشیهای قوی، شبه‌حقیقی و قابل‌استناد و فراهم کردن بستری مناسب جهات ارزیابی، بحث و درنهایت مشارکت با مراجع فنی و نهادهای دولتی فعال در امور شهرسازی کشور در پروژه‌های شهری؛
 • پیاده‌سازی پروژه‌ها پیش از اجرا و کاهش ریسک و تقلیل خطاهای ناشی از طراحی‌های صورت‌گرفته در محیط حقیقی؛
 • ارتقای سطح شناخت و تحلیل و نیز افزایش قدرت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در فرایند طراحی معماری، برنامه‌ریزی و طراحی شهری؛
 • ارزیابی طرح‌های در حال تدوین توسط متخصصان؛
 • ارزیابی نظرات کاربران فضاها؛
 • کاهش ریسک و تقلیل خطاهای ناشی از طراحی‌های صورت‌گرفته در محیط حقیقی.

 

تصاویر آزمایشگاه