۲-افراد

 

  • مدیر آزمایشگاه

        دکتر امیر شکیبامنش (دانشیار گروه طراحی شهری دانشگاه هنر)

  • پژوهشگران

      - رضا عاشوری

      - یوسف موسوی

      - نرگس احمدپور

      - سهیل منظوری

      - علی خالقی نیا

      - بیتا ابراهیمی

 

  • گروه پشتیبان

     - سید وحید مصطفوی

     - عرفان پیربابایی

     - امیرحسین رضایی چراتی

     - محمد جلالی                                                                          

  • کارآموزان

      - مهدیه کوکبی

      - صفورا صدرا

      - امید ویسی

      - نسترن آجیدان پور

 

  • درخواست همکاری

در صورت تمایل به همکاری با آزمایشگاه می‌توانید درخواست خود را برای مدیر آزمایشگاه به آدرس ایمیل A.Shakibamanesh@art.ac.ir  ارسال نمایید.