۲. افراد

 

مدیر آزمایشگاه

دکتر امیر شکیبامنش (دانشیار گروه طراحی شهری دانشگاه هنر)

 

پژوهشگران

 • رضا عاشوری
 • یوسف موسوی
 • نرگس احمدپور
 • سهیل منظوری
 • علی خالقی‌نیا
 • بیتا ابراهیمی

 

گروه پشتیبان

 • سید وحید مصطفوی
 • عرفان پیربابایی
 • امیرحسین رضایی چراتی
 • محمد جلالی

 

کارآموزان

 • مهدیه کوکبی
 • صفورا صدرا
 • امید ویسی
 • نسترن آجیدان‌پور

 

درخواست همکاری

در صورت تمایل به همکاری با آزمایشگاه، می‌توانید درخواست خود را برای مدیر آزمایشگاه به آدرس ایمیل a.shakibamanesh@art.ac.ir ارسال فرمایید.