۳-پروژه‌‍‌ها و پژوهش ها

 

 • پژوهش‌ها
 • پژوهش در رابطه با توسعه شبیه سازهای حرکات سر و بدن به منظور ارتقاء سطح علمی مطالعات رفتارشناسی
  • مطالعه بر روی روش های ارتقاء سطح شبیه سازی ها در محیط های شبه حقیقی
  • ساخت و نصب پلتفرم های حرکتی  (شبیه سازی حرکت)
 • توسعه مدل‌سازی های مبتنی بر آنالیز صحنه های دید در محیط های مجازی

 

 • بهره‌گیری از تصاویر 360 درجه پویای 3 بعدی به منظور تحلیل فضاهای شهری و بناهای معماری
  • شبیه سازی شبه حقیقی و متعامل حوزه های شهری واجد ارزش و بناهای خاص با قابلیت پیمایش و دید 360 درجه
  • توسعه بر روی عینک های واقعیت مجازی به منظور جذب گردشگر؛

 

 • مطالعه در خصوص توسعه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری واقعیت افزوده در طراحی شهری

بهره گیری از  واقعیت افزوده در طراحی نماهای شهری:

  • طراحی جداره و لایه‌های رویت پذیر آن در مکان برای مقاصد آموزشی یا طراحی حرفه ای
  • توسعه نرم افزارهای کمک‌یار طراح
  • ورود به حوزه گردشگری شهری ... انطباق تصاویر تاریخی بر ساختمان ها و فضاهای شهری موجود

 

بهره گیری از  واقعیت افزوده با هدف اعمال تغییرات در طراحی های مشارکتی:

  • امکان ویرایش به هنگام گزینه‌های طراحی را فراهم نموده و می تواند مورد استفاده متخصصین حوزه شهری قرار گیرد ...

سایر:

  • پژوهش در خصوص الزامات، استانداردها، و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری آزمایشگاه‌های واقعیت مجازی دیگر جهان؛

 

 • پروژه‌ها
  • ترکیب سیستم های تصویر نگاری مغزی (EEG) با واقعیت مجازی و افزوده
  • طراحی شهری مبتنی بر وب
  •  توسعه صوت 360 درجه