گروه آموزشی برنامه‌ریزی شهری

دکتر غلامرضا حقیقت نائینی : مدیر گروه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : haghighat@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیئت علمی »

 

۱- دکتر ناصر برک پور

پست الکترونیک:  barakpoo@art.ac.ir​

رزومه

 

۲- دکتر پروین پرتوی

پست الکترونیک: p.partovi@art.ac.ir​

رزومه

 

 

۳- دکتر غلامرضا حقیقت نایینی

پست الکترونیک: haghighat@art.ac.ir

رزومه

 

 

۴- دکتر فریبا قرائی فتح آبادی

پست الکرونیک: gharai@art.ac.ir

رزومه

 

۵- دکتر فرهاد لیلوی 

پست الکترونیک: f.laylavi@art.ac.ir

رزومه 

 

۶- دکتر ئه سرین محمودپور

پست الکترونیک: a.mahmoudpour@art.ac.ir

رزومه

 

۷- دکتر هانیه هودسنی

پست الکترونیک:  houdsony@art.ac.ir

رزومه