۲. نوع خدمات آزمایشگاهی در حال ارایه به تفکیک

 

- آموزشی:

نام رشته‌ها و گروه‌ها و نوع مقطع تحصیلی و واحدهای درسی که باید در آزمایشگاه تشکیل شود و یا وابسته به فعالیت‌های آزمایشگاهی است مطابق جدول زیر:

فعلا با توجه به سرفصل‌های موجود هیچ‌گونه درسی در آزمایشگاه برگزار نمی‌شود و تجهیزات مربوطه برای پایان نامه‌های دانشجویی استفاده می‌گردد. در بازنگری دروس رشته کارشناسی ارشد معماری و انرژی پیش‌بینی شده است که تمرین درس‌های ارائه‌شده، با کمک وسایل آزمایشگاه مزبور انجام گیرد تا دانشجویان با کار میدانی آشنایی پیدا کنند.

ردیف

نام رشته

نام گروه

نوع مقطع

نام واحد درسی

کاملاً آزمایشگاهی

وابسته به فعالیت آزمایشگاهی

1

کارشناسی ارشد معماری و انرژی

معماری و انرژی

کارشناسی ارشد

پایان‌نامه

-

با استفاده از تجهیزات آزمایشگاه

2

معماری

معماری

دکتری

رساله

-

با استفاده از تجهیزات آزمایشگاه

3

کارشناسی ارشد طراحی شهری

شهرسازی

کارشناسی ارشد

پایان نامه

-

با استفاده از تجهیزات آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

- پژوهشی:

تعداد دانشجویان ورودی هر رشته، پایان‌نامه‌هایی که در طول ۵ سال گذشته با استفاده از امکانات آزمایشگاهی در هر رشته انجام شده است همچنین اعلام زمینه‌ها/ محورهای پژوهشی صورت‌گرفته که در آنها از فعالیت‌های آزمایشگاهی استفاده شده و دستاوردها و خروجی‌های آنها در قالب مقاله یا طرح‌های پژوهشی ارایه شده است.

تا کنون حدود 15 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری و انرژی، یک دانشجوی دکتری معماری و یک دانشجوی طراحی شهری از تجهیزات آزمایشگاه استفاده کرده‌اند و درحال استفاده می‌باشند. موضوعات پژوهشی که در آنها از این تجهیزات استفاده شده است عبارتند از کارکرد حرارتی ایوان های یزد، میزان روشنایی آسمان شهر شیراز، استفاده از آب چاه برای گرمایش و سرمایش در اقیلم معتدل و مرطوب، میزان روشنایی مورد نیاز کارکنان اداری در اقلیم تهران، آسایش حرارتی در فضای باز شهر لار و .... در همین زمینه ها نیز مقالاتی در مجلات علمی پژوهشی تهیه شده یا در دست تهیه می باشد.

- خدمات درآمدزایی:

لیست نوع خدمات، شرح خدمات قابل ارایه و هزینه‌های مربوط توسط امکانات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه که بتوان برای درآمدزایی دانشگاه در قالب سیستم شاعا بهره‌برداری نمود.

در صورت وجود ساز و کار مناسب برای عقد قرارداد با سازمان ها و افراد خارج دانشگاه، می توان تجهیزات را در اختیار یک کارشناس آزمایشگاه قرار داد تا همراه پژوهشگر بیرونی نسبت به اندازه‌گیری‌های لازمه اقدام نماید.

ضمنا با تکمیل تجهیزات آزمایشگاه مانند تهیه دوربین مادون قرمز، تونل باد، دستگاه هواشناسی قابل حمل می‌توان به درآمدزایی آزمایشگاه کمک نمود، به نحوی که هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها و خرید تجهیزات تکمیلی از این طریق تأمین شود.